Integritetspolicy

Med anledning av Dataskyddsförordningen och införandet av GDPR

Markholm & Partners AB 556206-7099, behandlar personuppgifter om dig i egenskap av eget intresse för köp/försäljning av fastighet och bostadsrätt.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR vars syfte är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Kategorin av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter och vid vidare intresse av köp; personuppgifter och lånelöfte.
Kategorin av personuppgifter vid intresse av hjälp med försäljning och värdering: kontaktuppgifter, personuppgifter, fastighetsbeteckning, pantbrev och lån.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Markholm & Partners AB samlar in dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsterna vid försäljning/köp av fastighet eller bostadsrätt. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna identifiera dig som intressent, köpare eller säljare och de uppgifter som samlas in behövs för att hantera arbetet som ska utföras och för att kunna kontakta dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Markholm & Partners AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i uppdragsavtal.
Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.
Vid avslutad kundrelation lagras uppgifterna enligt gängse bestämmelser om arkivering av arbetsmaterial i 10 år. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.